Super Kartica sakupljanje i trošenje bodovaDDOR NOVI SAD

PARTNER U PROGRAMU SUPER KARTICE

zaglavlje

Super Kartica

Sakupljanje bodova

Sakupljajte bodove na 100 prodajnih mesta „DDOR-a Novi Sad“, pozivanjem Korisničkog centra ili posredstvom interneta i osigurajte ono što Vam je najvažnije. Očekaju Vas brojne pogodnosti prilikom ugovaranja polisa osiguranja iz DDOR-ove ponude pri čemu sakupljate i bodove na Vašoj Super Kartici, bez obzira na način plaćanja (gotovinom, platnim karticama, čekom, na rate). Nakon 7 dana od zaključenja Vaše polise osiguranja, stanje sakupljanih bodova na Vašoj Super Kartici, možete proveriti kontaktiranjem besplatnog Call Centra 0800 301 300 ili putem internet stranice www.superkartica.rs.

Pružite sebi i svojim najmilijima sigurnost, uštedite novac i ostvarite pravo da iskoristite naše specijalne ponude!

Bodovi se ne sakupljaju prilikom ugovaranja polisa iz aktuelnih specijalnih ponuda osiguranja, osim u slučajevima kada se specijalna ponuda odnosi na sakupljanje višestrukih (dvostrukih, trostrukih) bodova.

Kod višegodišnjih polisa bodovi se sakupljaju samo u prvoj godini osiguranja.

Pravila sakupljanja bodova

U bodovanje su uključeni svi proizvodi osiguranja iz ponude „DDOR Novi Sad“ namenjeni fizičkim licima, bez obzira da li se radi o zaštiti Vaše imovine, vozila, lično Vas i Vaših najbližih.

Bodove sakupljate ugovaranjem novih polisa osiguranja ili obnovom osiguranja. Prilikom zaključivanja polise osiguranja, obavezno pokažite svoju Super Karticu! Kako biste ostvarili pravo na nagradnu knjižicu sa pogodnostima, potrebno je da u toku jednog obračunskog perioda, koji traje tri meseca, sakupite najmanje 60 bodova.
Vrednost bodova se razlikuje u zavisnosti od vrste osiguranja. Sva osiguranja, iz ponude DDOR-a čijom kupovinom sakupljate bodove, namenjena fizičkim licima podeljena su u tri grupe.

Prva grupa

Na svakih 100 RSD vrednosti ugovorene polise iz Prve grupe osiguranja, ostvarujete 1
bod.
Na primer: zaključili ste obavezno osiguranje od autoodgovornosti uvrednosti od 8.000
RSD i sakupili 80 bodova.
NAZIV PROIZVODABROJ BODOVA
Obavezno osiguranje od autoodgovornosti100RSD = 1 BOD
Kasko osiguranje100RSD = 1 BOD
Paketi uz osiguranje od autoodgovornosti100RSD = 1 BOD
Mini kasko osiguranje100RSD = 1 BOD
Osiguranje imovine100RSD = 1 BOD
Osiguranje poljoprivrede100RSD = 1 BOD

Druga grupa

Na svakih 50 RSD vrednosti ugovorene polise iz Druge grupe osiguranja ostvarujete 1
bod.
Na primer: zaključili ste polisu osiguranja Moja Kućica u vrednosti od 3.000 RSD i
sakupili 60 bodova.
NAZIV PROIZVODABROJ BODOVA
Osiguranje dece, učenika i studenata od nezgode50RSD = 1BOD
Pomoć na putu50RSD = 1BOD
Moja kućica i 24h hitne kućne popravke50RSD = 1BOD
Međunarodno putno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja50RSD = 1BOD
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom50RSD = 1BOD
Osiguranje korisnika kredita50RSD = 1BOD
Riziko osiguranje života50RSD = 1BOD
VIP osiguranje života
50RSD = 1BOD

Treća grupa

Ukoliko polisu osiguranja života plaćate mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje,
na svakih 250 RSD naplaćene premije za prvu godinu osiguranja, ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste „Mešovito osiguranje života“ sa mesečnom premijom od 2.500
RSD, ukoliko u jednom obračunskom periodu uplatite tri rate, ostvarili ste 30 bodova.
U slučaju da premiju osiguranja života ugovorite sa jednokratnim plaćanjem, na 1.000
RSD vrednosti naplaćene premije ostvarujete 1 bod. Na primer: zaključili ste “Mešovito
osiguranje života“ sa ukupnom premijom od 360.000 RSD i uplatili ste navedeni iznos,
ostvarili ste 360 bodova u jednom obračunskom periodu.
NAZIV PROIZVODABROJ BODOVA
Mešovito osiguranje života250RSD = 1 BOD
No risk – štedno osiguranje života1000RSD = 1 BOD
Važna napomena: prilikom obračuna bodova za neživotna osiguranja uzima se u obzir zaključena premija osiguranja, a za životna osiguranja naplaćena premija. Budite osigurani i ostvarujte pravo na brojne pogodnosti!

Trošenje bodova

Od 1. avgusta plaćajte bonovima za kupovinu  Vaše  polise osiguranja, na svim prodajnim mestima DDOR-a Novi Sad.  Svakim potrošenim bonom za kupovinu  u DDOR-u Novi Sad sakupljate nove bodove na Vašoj Super Kartici.

Kako iskoristiti bodove u DDOR-u Novi Sad?

Ukoliko u jednom obračunskom periodu sakupite više od 60 bodova, na kućnu adresu dobijate knjižicu sa bonovima za kupovinu i mnogim drugim pogodnostima. 1 bod= 1 dinar.

Bonove za kupovinu koristite  već pri sledećoj kupovini osiguranja, na 99 prodajnih mesta DDOR-a Novi Sad širom Srbije. Prilikom kupovine osiguranja, uz Super Karticu priložite i svoje potpisane bonove za kupovinu kako bi iznos premije osiguranja bio umanjen za iznos vrednosti bona.

  • Bonovi za kupovinu se mogu trošiti isključivo do isteka roka važnosti, koji je naveden na samom bonu
  • Bonovi za kupovinu se koriste za jednokratno ili višekratno plaćanje premije, za sva osiguranja namenjena fizičkim licima
  • Plaćanje bonovima za kupovinu moguće je i kod ugovaranja specijalnih ponuda osiguranja iz knjižice pogodnosti

Pogledajte spisak prodajnih mesta DDOR-a Novi Sad

Važno je znati:
Svakim potrošenim bonom u DDOR-u Novi Sad sakupljate nove bodove na Vašoj Super Kartici.