Super Kartica sakupljanje i trošenje bodova

DDOR NOVI SAD

PARTNER U PROGRAMU SUPER KARTICE

zaglavlje

Super Kartica

Sakupljanje i korišćenje bodova

Od 01.08.2017. godine sakupljene bodove možete koristiti za umanjenje iznosa Vaših polisa osiguranja, na svim prodajnim mestima DDOR-a Novi Sad. Prilikom iskorišćenja bodova, dobijate nove bodove na Super Kartici.

Sakupljajte bodove na 100 prodajnih mesta „DDOR-a Novi Sad“, pozivanjem Korisničkog centra ili posredstvom interneta i osigurajte ono što Vam je najvažnije. Očekaju Vas brojne pogodnosti prilikom ugovaranja polisa osiguranja iz DDOR-ove ponude pri čemu sakupljate i bodove na Vašoj Super Kartici, bez obzira na način plaćanja (gotovinom, platnim karticama, čekom, na rate). Nakon 7 dana od zaključenja Vaše polise osiguranja, stanje sakupljanih bodova na Vašoj Super Kartici, možete proveriti kontaktiranjem besplatnog Call Centra 0800 301 300 ili putem internet stranice www.superkartica.rs.

Pružite sebi i svojim najmilijima sigurnost, uštedite novac i ostvarite pravo da iskoristite naše specijalne ponude!

Bodovi se ne sakupljaju prilikom ugovaranja polisa iz aktuelnih specijalnih ponuda osiguranja, osim u slučajevima kada se specijalna ponuda odnosi na sakupljanje višestrukih (dvostrukih, trostrukih) bodova.

Sve višegodišnje polise zaključene od 01.12.2017. dobijaće za svaku godinu osiguranja bodove na SuperKartici.

Pravila sakupljanja bodova
U bodovanje su uključeni svi proizvodi osiguranja iz ponude „DDOR Novi Sad“ namenjeni fizičkim licima, bez obzira da li se radi o zaštiti Vaše imovine, vozila, lično Vas i Vaših najbližih.

Od 01.02.2019. za zaključene polise osiguranja useva, plodova i/ili životinja neće se obračunavati bodovi na Super Kartici.

Bodove sakupljate ugovaranjem novih polisa osiguranja ili obnovom osiguranja. Prilikom zaključivanja polise osiguranja, obavezno pokažite svoju Super Karticu! Kako biste ostvarili pravo na nagradnu knjižicu sa pogodnostima, potrebno je da u toku jednog obračunskog perioda, koji traje tri meseca, sakupite najmanje 60 bodova.

Vrednost bodova se razlikuje u zavisnosti od vrste osiguranja. Sva osiguranja, iz ponude DDOR-a čijom kupovinom sakupljate bodove, namenjena fizičkim licima podeljena su u tri grupe.


Bodovi se ne sakupljaju prilikom ugovaranja osiguranja na eksternim kanalima prodaje (tehničkim pregledima i turističkim agencijama) već isključivo u poslovnicama DDOR-a. Spisak poslovnica pogledajte ovde
.

Prva grupa

Na svakih 100 RSD vrednosti ugovorene polise iz Prve grupe osiguranja (osim za kasko osiguranje gde se na svakih 300 RSD vrednosti ugovorene polise), ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste obavezno osiguranje od autoodgovornosti u vrednosti od 8.000 RSD i sakupili 80 bodova.
NAZIV PROIZVODABROJ BODOVA
Kasko osiguranje300RSD = 1 BOD
Mini kasko osiguranje100RSD = 1 BOD
Obavezno osiguranje od autoodgovornosti100RSD = 1 BOD
Paketi uz osiguranje od autoodgovornosti100RSD = 1 BOD
Osiguranje imovine100RSD = 1 BOD
Moja kućica100RSD = 1 BOD

Druga grupa

Na svakih 50 RSD vrednosti ugovorene polise iz Druge grupe osiguranja ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste polisu osiguranja Pomoć na putu u vrednosti od 3.576 RSD i sakupili 71 bodova.
NAZIV PROIZVODABROJ BODOVA
Osiguranje dece, učenika i studenata od nezgode50RSD = 1BOD
Pomoć na putu50RSD = 1BOD
24h hitne kućne popravke50RSD = 1BOD
Međunarodno putno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja50RSD = 1BOD
Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom50RSD = 1BOD
Osiguranje korisnika kredita50RSD = 1BOD
Riziko osiguranje života50RSD = 1BOD
VIP osiguranje života
50RSD = 1BOD

Treća grupa

Ukoliko polisu osiguranja života plaćate mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, na svakih 250 RSD naplaćene premije za prvu godinu osiguranja, ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste „Mešovito osiguranje života“ sa mesečnom premijom od 2.500 RSD, ukoliko u jednom obračunskom periodu uplatite tri rate, ostvarili ste 30 bodova. U slučaju da premiju osiguranja života ugovorite sa jednokratnim plaćanjem,
na 1.000 RSD vrednosti naplaćene premije ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste “Mešovito osiguranje života“ sa ukupnom premijom od 360.000 RSD i uplatili ste navedeni iznos, ostvarili ste 360 bodova u jednom obračunskom periodu.
NAZIV PROIZVODABROJ BODOVA
Mešovito osiguranje života250RSD = 1 BOD
No risk – štedno osiguranje života1000RSD = 1 BOD
Važna napomena: prilikom obračuna bodova za neživotna osiguranja uzima se u obzir zaključena premija osiguranja, a za životna osiguranja naplaćena premija. Budite osigurani i ostvarujte pravo na brojne pogodnosti!

Popis prodajnih mesta „DDOR-a Novi Sad“

Kako iskoristiti bodove u DDOR-u Novi Sad?


Ukoliko u jednom obračunskom periodu sakupite više od 60 bodova u DDOR-u, u narednom obračunskom periodu bodove možete iskoristiti direktno sa Vaše Super Kartice.

Vrednost boda: 1 bod = 1 dinar.

Iskoristite sakupljene bodove već prilikom sledeće kupovine, na bilo kod od 100 prodajnih mesta DDOR-a Novi Sad širom Srbije. Prilikom kupovine osiguranja, pokažite Super Karticu i napomenite prodavcu da bi iznos premije osiguranja trebalo da bude umanjen za iznos bodova.

  • Bodovi se mogu iskoristiti do kraja obračunskog perioda nakon onog u kom su sakupljeni.
  • Bodovi se mogu  za jednokratno ili višekratno plaćanje premije, za sva osiguranja namenjena fizičkim licima.
  • Umanjenje računa na osnovu sakupljenih bodova moguće je i kod ugovaranja specijalnih ponuda osiguranja iz knjižice pogodnosti.
  • Bodovi se ne mogu iskoristiti za plaćanje polise autoodgovornosti.

Važno je znati:
Prilikom iskorišćenja bodova u DDOR-u Novi Sad sakupljate nove bodove na Vašoj Super Kartici
osim u slučaju ugovaranja polisa iz aktuelnih specijalnih ponuda.