Banca Intesa

Banca Intesa


Podaci vlasnika kartice

MASTER VISA GOLDAMERICAN EXPRESS GREENAMERICAN EXPRESS GOLD, VISA PLATINUM, VISA PLATINUM BUSINESS
Uslovi za putno osiguranje korisnika platnih kartica Uslovi za putno osiguranje korisnika platnih kartica Uslovi za putno osiguranje korisnika platnih kartica
Klauzula bolničko lečenjeOpsti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrecnog slucaja sa tabelom invaliditetaOpšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja sa tabelom invaliditeta
Klauzula invaliditetKlauzula invaliditet
Klauzula bolničko lečenjeKlauzula bolničko lečenje

Vrste kartica koje imaju ukljucen benefit putnog osiguranja: Mastercard Gold (MG), Visa Gold (VG), American Express Green (AXGR), American Express Gold (AXGL), Visa Platinum, Visa Platinum Business

 

Vrsta kartice MASTERCARD VISA AMERICAN EXPRESS AMERICAN EXPRESS GOLD, VISA PLATINUM,
VISA PLATINUM BUSINESS
Naziv paketa GOLD GOLD GREEN GOLD
A Usluga osiguranja – putno osiguranje
B Usluga osiguranja – nezgoda u prev.sred.
C Usluga osigurnja – smetnje na putovanju
limit pokrica – putno 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
limit pokrica – nezgoda u prev.sred. – Smrt usled nesrecnog slucaja (nezgode) 25,000.00 € 50,000.00 €
limit pokrica – nezgoda u prev.sred. – Invaliditet usled nezgode (50%-100%) do 25.0000 EUR do 50.0000 EUR
limit pokrica – smetnje u putovanju da, definisani podlimiti
Teritorijalno pokrice Evropa Evropa Ceo svet Ceo svet
Asistentska kuca Dežurni centar Europ Assistance
Tel. +381 11 41 44 104
Mob. +38164 82 82 020
Fax: +381 11 411 9999
E–mail: operationsr@europ–assistance.hu
GREEN pokrice GOLD pokrice
A ) Usluge plaćanja troškova lečenja
Ambulantni lekarski tretman (vanbolničko lečenje)
Lekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćeni lekar
Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za polomljene ekstremitete i povrede, a koja je prepisao ovlašćeni lekar
Dijagnoza X-zracima (rendgenom)
Bolničko lečenje (hospitalizacija)
Operacije i troškovi operacije
Stomatološki tretman Da do 300EUR Da do 300EUR
Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice
Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu
B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije
Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta Da do 7.000EUR Da do 7.000EUR
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja Da do 1.500EUR Da do 1.500EUR
Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta Da do 5.000EUR Da do 5.000EUR
C) Usluge medicinske asistencije
Upućivanja na lekara /
Lekarski saveti / Da
Praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika / Da
Poseta bolesnom detetu / Da, 50EUR dnevno
Poseta bliske osobe / Da , 50EUR dnevno
D) Usluge putne asistencije
Informisanje pre putovanja
Povratak dece koja su ostala bez staranja / Da, do 1.500 EUR
Administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata
Pronalaženje i preusmeravanje prtljaga /
Korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti
E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava
Informacije u vezi sa šlep službom
Novčana pozajmica u slučaju razbojništva Da, do 1.000EUR Da, do 1.000EUR
Upućivanje na advokata
Novčana pozajmica za plaćanje honorara advokata Da, do 2.000EUR Da, do 2.000EUR
Novčana pozajmica za kauciju Da , do 7.000EUR Da , do 7.000EUR
F) Osiguranje putnika u javnom prevoznom sredstvu od posledica nesrecnog slucaja
Smrt usled nesrećnog slučaja (nezgode) Da, 25.000EUR Da, 50.000EUR
Invaliditet usled nezgode od 50-100 % Da do 25.000EUR Da do 50.000EUR
G) Osiguranje smetnji na putovanju
1. Kašnjenje dolaznog leta ili otkaz leta sa mesta polaska za više od 4 sata nije pokriveno Do 150 EUR
2. Nemogućnost ukrcavanja na pokriveni let do 6 sati Do 150 EUR
3. Nemogućnost ukrcavanja na pokriveni let preko 6 sati Do 300 EUR
4. Kašnjenje prtljaga više od 6 sati Do 300 EUR
5. Gubitak prtljaga više od 48 sati Do 500 EUR
6. Propuštena konekcija za pokriveni let Do 150 EUR