Banca Intesa

Banca Intesa

MASTER VISA GOLDAMERICAN EXPRESS GREENAMERICAN EXPRESS GOLD, VISA PLATINUM, VISA PLATINUM BUSINESS
Uslovi za putno osiguranje korisnika platnih kartica Uslovi za putno osiguranje korisnika platnih kartica Uslovi za putno osiguranje korisnika platnih kartica
Klauzula bolničko lečenjeOpsti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrecnog slucaja sa tabelom invaliditetaOpšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja sa tabelom invaliditeta
Klauzula invaliditetKlauzula invaliditet
Klauzula bolničko lečenjeKlauzula bolničko lečenjeVrste kartica koje imaju ukljucen benefit putnog osiguranja: Mastercard Gold (MG), Visa Gold (VG), American Express Green (AXGR), American Express Gold (AXGL), Visa Platinum, Visa Platinum Business
Vrsta karticeMASTERCARDVISAAMERICAN EXPRESSAMERICAN EXPRESS GOLD, VISA PLATINUM,
VISA PLATINUM BUSINESS
Naziv paketaGOLDGOLDGREENGOLD
AUsluga osiguranja – putno osiguranje
BUsluga osiguranja – nezgoda u prev.sred.
CUsluga osigurnja – smetnje na putovanju
limit pokrica – putno 20,000.00 €20,000.00 €20,000.00 €20,000.00 €
limit pokrica – nezgoda u prev.sred. – Smrt usled nesrecnog slucaja (nezgode)25,000.00 €50,000.00 €
limit pokrica – nezgoda u prev.sred. – Invaliditet usled nezgode (50%-100%)do 25.0000 EURdo 50.0000 EUR
limit pokrica – smetnje u putovanjuda, definisani podlimiti
Teritorijalno pokriceEvropaEvropaCeo svetCeo svet
Asistentska kucaDežurni centar Europ Assistance
Tel. +381 11 41 44 104
Mob. +38164 82 82 020
Fax: +381 11 411 9999
E–mail: operationsr@europ–assistance.hu
GREEN pokriceGOLD pokrice
A ) Usluge plaćanja troškova lečenja
Ambulantni lekarski tretman (vanbolničko lečenje)
Lekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćeni lekar
Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za polomljene ekstremitete i povrede, a koja je prepisao ovlašćeni lekar
Dijagnoza X-zracima (rendgenom)
Bolničko lečenje (hospitalizacija)
Operacije i troškovi operacije
Stomatološki tretmanDa do 300EURDa do 300EUR
Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice
Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu
B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije
Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivalištaDa do 7.000EURDa do 7.000EUR
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenjaDa do 1.500EURDa do 1.500EUR
Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivalištaDa do 5.000EURDa do 5.000EUR
C) Usluge medicinske asistencije
Upućivanja na lekara/
Lekarski saveti/Da
Praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika/Da
Poseta bolesnom detetu/Da, 50EUR dnevno
Poseta bliske osobe/Da , 50EUR dnevno
D) Usluge putne asistencije
Informisanje pre putovanja
Povratak dece koja su ostala bez staranja/Da, do 1.500 EUR
Administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata
Pronalaženje i preusmeravanje prtljaga/
Korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti
E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava
Informacije u vezi sa šlep službom
Novčana pozajmica u slučaju razbojništvaDa, do 1.000EURDa, do 1.000EUR
Upućivanje na advokata
Novčana pozajmica za plaćanje honorara advokataDa, do 2.000EURDa, do 2.000EUR
Novčana pozajmica za kaucijuDa , do 7.000EURDa , do 7.000EUR
F) Osiguranje putnika u javnom prevoznom sredstvu od posledica nesrecnog slucaja
Smrt usled nesrećnog slučaja (nezgode)Da, 25.000EURDa, 50.000EUR
Invaliditet usled nezgode od 50-100 %Da do 25.000EURDa do 50.000EUR
G) Osiguranje smetnji na putovanju
1. Kašnjenje dolaznog leta ili otkaz leta sa mesta polaska za više od 4 satanije pokrivenoDo 150 EUR
2. Nemogućnost ukrcavanja na pokriveni let do 6 satiDo 150 EUR
3. Nemogućnost ukrcavanja na pokriveni let preko 6 satiDo 300 EUR
4. Kašnjenje prtljaga više od 6 satiDo 300 EUR
5. Gubitak prtljaga više od 48 satiDo 500 EUR
6. Propuštena konekcija za pokriveni letDo 150 EUR