Newsletter 500 bodova na Super Kartici

KAKO DO DODATNIH 500 BODOVA NA SUPER KARTICI?

Kupovinom dve ili više DDOR polisa, pri čemu ukupna ugovorena premija mora iznositi 10.000 RSD ili više.
Polise moraju biti ugovorene u toku aktuelnog obračunskog perioda.

Specijalna ponuda važi za nove polise i za obnove, pri čemu makar jedna polisa mora biti nova.
Specijalna ponuda se ne može kombinovati sa ostalim specijalnim ponudama DDOR-a Novi Sad.

Dodatnih 500 bodova se pripisuju na kraju obračunskog perioda, a mogu se trošiti u narednom obračunskom periodu.    Prijavite se za osiguranje