Uslovi imovinskih osiguranja DDOR-a za klijente preko
objedinjene naplate po nepromenjenim uslovima

Pet prednosti zbog kojih treba da nastavite da plaćate premiju osiguranja koja je iskazana na računima objedinjene naplate:

✔ Izuzetno pristupačna cena osiguranja, uzimajući u obzir osigurane rizike i osigurane sume

✔ Jednostavan način plaćanja (kod osiguranja imovine uplata se vrši preko računa objedinjene naplate, dok kod osiguranja od posledica nesrećnog slučaja – porodičnog osiguranja“ uplatu možete izvršiti opštom uplatnicom u DDOR poslovnicama, aktivacijom trajnog naloga, e-bank nalogom, na šalteru banke, pošte ili u nekoj drugoj platnoj instituciji)

✔ Nema utroška Vašeg dragocenog slobodnog vremena za potpisivanje dokumentacije. Redovnom mesečnom uplatom premije osiguranja, Vaša polisa i osiguravajuće pokriće nastavljaju da važe

✔ Polise osiguranja imovine i osiguranja od posedica nesrećnog slučaja su aktivne sve dok redovno, mesečno uplaćujete premiju osiguranja

✔ Za sva pitanja uvek je na raspolaganju Korisnički centar DDOR osiguranja, besplatan broj 0800 303 301

Imajući u vidu novu aktuelnu regulativu Narodne banke Srbije i potrebu da se izmeni sistem plaćanja pomoću servisa objedinjene naplate, DDOR osiguranje sprovodi korekcije načina naplate premije osiguranja želeći da brzo odgovori na regulatorna unapređenja i uskaldi svoje poslovanje sa postavljenim standardima.

Za sve svoje dugogodišnje korisnike osiguranja imovine i osiguranja od nezgode koji su svoje obaveze plaćali pomoću servisa objedinjene naplate pripremljene su informacije i biće distribuirane svim postojećim korisnicima pojedinačno.

Korisnici imovinskih osiguranja: Osiguranja nekretnine i pokretnosti u stanu ili kući, kao i paket DDOR osiguranja „24h hitne kućne popravke“ nastavljaju da plaćaju na isti način, pomoću računa objedinjene naplate, bez promene u ceni, odnosno pokriću.

Ovo su samo neki od pokrivenih rizika osiguranja imovine:

  • Požar
  • Vremenske nepogode
  • Izlivanje vode iz vodovodnih, toplovodnih i kanalizacionih instalacija – podne i zidne obloge, kao i stvari u domaćinstvu
  • Lom stakala
  • Provalna krađa
Kasko osiguranje
“Počeli smo uplatu osiguranja pre 30 godina, jer smo znali da kuća stari. Kuća je sada 60 i mi smo jako zadovoljni, jer nekog imamo iza leđa ko nas štiti i čuva.”Dragutin Stefanović

Kod osiguranja „24h hitne kućne popravke na raspolaganju imate usluge majstora za hitne kućne intervencije 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, kojima se saniraju uzroci nastanka kvarova poput:

  • pucanja vodovodne ili kanalizacione cevi, otkazivanja elektroinstalacija,
  • kvara brave na ulaznim vratima

Osnovna izmena se odnosi na korisnike porodičnog osiguranja od nezgode koji će od sada biti u mogućnosti da svoje dvadesetčetvoročasovno pokriće od povreda, nastave da mesečno ili godišnje plaćaju po istoj ceni, direktno u poslovnicama DDOR osiguranja, pomoću trajnih naloga u svojim bankama ili administrativne zabrane. Za naše najprivrženije korisnike – penzionere, biće na raspolaganju i plaćanje pomoću administrativne zabrane PIO fonda.

Pokriveni rizici nezgode važe za sve članove domaćinstva koji su prijavljeni na adresi ugovarača osiguranja.

 

Izuzetno je važno istaći da samo postojeći korisnici imaju jedinstvenu mogućnost da zadrže izuzetno povoljne uslove i da, za sada, ugovaranja novih osiguranja na ovaj način neće biti.

Vodeći računa o poštovanju regulative, a u isto vreme i o interesu svih naših klijenata koji su do sada zaključili i uplaćivali osiguranje pomoću računa objedinjene naplate DDOR osiguranje savetuje svojim korisnicima da nastave da koriste ove usluge po nepromenjenim, izuzetno povoljnim uslovima.

Svim klijentima i korisnicima koji žele da se dodatno informišu o svim izmenama u vezi sa osiguranjem od nezgode, odnosno osiguranjem imovine, na raspolaganju je Korisnički centar na besplatnom broju telefona 0800 303 301, kao i kolege u poslovnicama Društva.

Ceneći pre svega lojalnost dugogodišnjih klijenata koji su navedene usluge plaćali pomoću računa objedinjene naplate, pripremiljeni su posebni vaučeri u iznosu od 500 dinara koji će biti distribuirani svim korisnicima na kućnu adresu. Ove vaučere biće moguće iskoristiti za kupovinu drugih neživotnih osiguranja tokom čitave 2020. godine.