PAKETI INDIVIDUALNOG OSIGURANJA OD NEZGODE

PAKETI INDIVIDUALNOG OSIGURANJA OD NEZGODE

Nezgoda ne bira vreme ni mesto, ali zato vi izaberite da budete osigurani u slučaju nezgode. Obezbedite sebi i članovima porodice ili
domaćinstva potpunu zaštitu, bez obzira na vreme i mesto dešavanja nezgode.

Osiguranjem od nezgode obezbeđuje se finansijska zaštita kod nepredviđenih događaja koji za posledicu mogu imati fatalan ishod,
trajni invaliditet ili narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku intervenciju.

Osiguranje od nezgode moguće je ugovoriti kao individualno osiguranje odabirom odgovarajućeg paketa:

 1. Individualni set
 2. Porodični set
 3. MAX paket (osiguranje dece, učenika i studenata)

INDIVIDUALNI SET

Individualni set pruža mogućnost izbora jednog od 6 ponuđenih osnovnih paketa.

Osiguranje od nezgode

U tabeli ispod možete pogledati osigurane rizike i osigurane sume za svaki paket.  Prijavite se za osiguranje


  VarijantaSmrt usled nezgodeSmrt usled saobraćajne nezgodeTrajni invaliditetTroškovi lečenjaDnevna naknada
  1300.000300.000600.00050.000-
  2300.000300.000600.00050.000150
  3400.000400.000800.00070.000-
  4400.000400.000800.00070.000200
  5500.000500.0001.000.00090.000-
  61.500.0001.500.0003.000.000300.000-
  Prikazani iznosi osiguranih suma su u RSD.

  Uz osnovne pakete postoji mogućnost ugovaranja i dodatnih rizika (prikaz je u tabeli ispod).

  Prelom kostiHirurške intervencije usled nezgode
  20.00020.000
  30.00030.000
  40.00040.000
  Prikazani iznosi osiguranih suma su u RSD.

  PORODIČNI SET

  U okviru porodičnog seta možete osigurati sve članove domaćinstva sa kojima zajedno stanujete i delite iste prihode.

  Članom domaćinstva smatra se: bračni drug, deca i ostali članovi zajedničkog domaćinstva, koji su u polisi ili priloženom spisku poimenično navedeni. Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.

  Ugovaranje osiguranja obavlja jedan član domaćinstva, a osiguranje se odnosi na sve članove domaćinstva navedene na spisku polise.

  Osiguranje od nezgode   Prijavite se za osiguranje


   VarijanteSmrt usled nezgodeTrajni invaliditet
   1300.000600.000
   2600.0001.200.000
   3700.0001.400.000
   Prikazani iznosi osiguranih suma su u RSD.

   Uz osnovne pakete postoji mogućnost ugovaranja i dodatnih rizika (prikaz je u tabeli ispod).

   Prelom kostiHirurške intervencije usled nezgode
   20.00020.000
   25.00025.000
   30.00030.000
   Prikazani iznosi osiguranih suma su u RSD.

   MAX PAKETI

   MAX PAKETA pruža mogućnost osiguranja dece predškolskog uzrasta, zatim dece koja pohađaju osnovnu i srednju školu, kao i studenata.

   U tabeli ispod nalaze se osigurani rizici i osigurane sume za svaki paket namenjen osiguranju dece predškolskog uzrasta i osnovaca.

   Osiguranje od nezgode

   U tabeli ispod možete pogledati osigurane rizike i osigurane sume za svaki paket.    Prijavite se za osiguranje


    U tabeli ispod nalaze se osigurani rizici i osigurane sume za svaki paket namenjen osiguranju dece predškolskog uzrasta i osnovaca:

    VarijanteSmrt usled nezgodeSmrt usled saobraćajne nezgodeTrajni invaliditetTroškovi lečenjaDnevna naknada za dane imobilizacije
    1250.000250.0001.000.000172.550500
    2500.000500.0002.000.000350.8001.000
    31.000.0001.000.0004.000.000749.1001.000
    41.500.0001.500.0006.000.0001.050.0001.000
    Prikazani iznosi osiguranih suma su u RSD.Prikazani iznosi osiguranih suma su u RSD. 
    Trajni invaliditet se ugovara sa franšizom za manje od 5% invaliditeta.

    U tabeli ispod nalaze se osigurani rizici i osigurane sume za svaki paket namenjen osiguranju srednjoškolaca i studenata:

    VarijanteSmrt usled nezgodeSmrt usled saobraćajne nezgodeTrajni invaliditetTrškovi lečenjaDnevna naknada za dane imobilizacije
    1250.000250.0001.000.000172.500500
    2500.000500.0002.000.000350.5001.000
    31.000.0001.000.0004.000.000749.3001.000
    41.500.0001.500.0006.000.0001.100.0001.000
    Prikazani iznosi osiguranih suma su u RSD.Prikazani iznosi osiguranih suma su u RSD. 
    Trajni invaliditet se ugovara sa franšizom za manje od 5% invaliditeta.