Poslali ste zahtev za prijem u osiguranje

Poštovana/i Korisnice/če,

Uspešno ste popunili formular za prijem u osiguranje preko računa JKP Informatika.

Podatke koje ste nam dostavili prosleđujemo JKP Informatika, a koje će nakon toga, zahtev za pristup u osiguranje iskazati kao stavku na Vašem narednom računu objedinjene naplate.

Ukoliko želite da opozovete pristanak, ili imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

▶ Pozivom na„DDOR Korisnički Centar” na broj telefona: 021 480 2222

▶ Slanjem e-maila na: sr.oc.roddnull@rodd

▶ Slanjem pisma na poštansku adresu:

Korisnički centar, Bulevar oslobođenja 127/13, 21101 Novi Sad.