PRAVILA KVIZA „ITALIJANSKI FUDBALSKI KAMP 2021“

U skladu sa članom 2. Zakona o igrama na sreću, Italijanski fudbalski kamp 2021 kviz (u daljem tekstu: Italijanski fudbalski kamp 2021) nije igra na sreću i učešće u kvizu nije regulisano odredbama tog zakona.

Organizator nagradnog kviza pod nazivom „Italijanski fudbalski kamp 2021“, je DDOR Osiguranje sa sedištem u Bulevar Mihajla Pupina 8, 21000 Novi Sad, registrovan kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem: 08194815, PIB: 101633677 (u daljem tekstu: Organizator). Kviz se priređuje u cilju promocije Italijanskog fudbalskog kampa koji Organizator održava u periodu od 23.8.2021. do 27. 8. 2021. godine.

Učestvovanjem u Kvizu potvrđujete da ste se prethodno upoznali sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti u kvizu „Italijanski fudbalski kamp 2021“ i da ste saglasni sa obradom podataka o ličnosti od strane Organizatora.

Pravila Kviza (u daljem tekstu: Pravila) objavljena su na stranici kviza na sajtu Organizatora: www.ddor.rs.

  1. PRAVO UČESTVOVANJA

Kviz je otvoren za fizička lica, državljane Republike Srbije, s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, korisnike društvenih mreža Facebook i Instagram, koji na istoj prate stranicu DDOR osiguranje (u daljem tekstu: Učesnici).

Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ne mogu učestvovati u Kvizu. Učesnici Kviza ne mogu biti pravna lica.

  1. TRAJANJE KVIZA

Kviz se održava od 10.7.2021. do 13.7.2021. godine, zaključno sa 17 časova.

  1. KAKO UČESTVOVATI

Kviz podrazumeva objavu pitanja (asocijacije) na stranicama DDOR osiguranja na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Pitanja će biti otvorenog tipa, a korisnici će na njih odgovarati ispisivanjem odgovora u slobodnoj formi u komentaru ispod objave.

Svaki korisnik ima pravo da ostavi samo jedan komentar s odgovorom ispod nagradnog pitanja (asocijacije). Ukoliko isti korisnik ostavi dva ili više komentara s različitim odgovorima na nagradno pitanje, biće automatski diskvalifikovan.

  1. ODABIR DOBITNIKA

U okviru drugog nagradnog pitanja biće nagrađeno ukupno dva učesnika, po jedan učesnik na svakoj od društvenih mreža Facebook i Instagram, koja postave najzanimljivija pitanja po mišljenju žirija sastavljenog od tri člana, člana tima iz Sektora za PR i marketing komunikacije Banca Intesa, člana tima iz Sektora Pozicioniranje brenda DDOR osiguranja i organizator Italijanskog fudbalskog kampa, gospodin Marco Schembri.

Nagradno pitanje biće objavljeno 10.7.2021. godine, a informacija o odabranim korisnicima biće data ispod njihovih komentara u okviru objave nagradnog pitanja 14.7.2021. godine nakon 17 časova na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radi slanja nagrade dobitnicima, ova informacija sadržaće i instrukciju korisnicima da se jave u inboks profila DDOR osiguaranja i dostave podatke o imenu i prezimenu, adresi i broju telefona.

Ukoliko se dobitnici u okviru svakog od nagradnih pitanja ne jave u roku od 24 sata od trenutka objave spiska dobitnika, biće kontaktiran prvi sledeći Učesnik koji je tačno odgovorio na nagradno pitanje (asocijaciju) u okviru objave.

  1. NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od ukupno 2 (dve) nagrade.

U okviru nagradnog pitanja biće podeljene 2 nagrade, i to:

  • 2 x promo fudbalska lopta

U okviru nagradnog pitanja, promo fudbalskom loptom biće nagrađen učesnik koji po kriterijumima žirija postavi najzanimljivije pitanje na društvenoj mreži Facebook, kao i učesnik koji po kriterijumima žirija postavi najzanimljivije pitanje na društvenoj mreži Instagram.

Preuzimanje nagrade: Nagrade će dobitnicima biti poslate preporučenom poštom.

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator DDOR osiguranje. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

Porezi i troškovi

PDV za predatu nagradu snosi Organizator kao i troškove slanja nagrada na teritoriji Republike Srbije.

Rešavanje sporova

U slučaju spora između Organizatora i učesnika DDOR Osiguranje nadležan je sud u Novom Sadu

Prekid DDOR Olimpijska staza online kviza znanja

Organizator DDOR Oiguranje zadržava pravo da prekine takmičenje o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na internet stranici DDOR osiguranja.

 Odricanje od odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema pri funkcionisanju takmičenja na štetu učesnika ili trećeg lica;

(ne)funkcionisanje sajta ddor.rs bez obzira na razlog (ne) funkcionisanja.

(ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju

Pravo izmene opštih pravila DDOR Osiguranje.

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog DDOR Osiguranje, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici DDOR osiguranja.

Popunite formu