Prijava na konkurs

Konkursi:
Funkcionalna oblast za koju se prijavljujeteUnesite Vaše lične podatke:

JMBG
Datum rođenja
email:
Fiksni telefon:
Adresa (Ulica i broj):
Mesto stanovanja
Da li ste spremni da radite van mesta stanovanja?
Poštanski broj:
Upišite gradove
Izaberite mesto:
Vozačka dozvola
Osoba sa invaliditetom:

    Prihvatam polisu privatnosti DDOR Novi Sad ado

sam obradom podataka o ličnosti u svrhu marketinških - promotivnih aktivnosti, istraživanje i analize tržišta osiguranja - merenje zadovoljstva korisnika i kontaktiranje korisnika u cilju nuđenja ponude usluge osiguranja, u skladu sa Obaveštenjem o obradi podatka o ličnosti datim ovdePoštovani/a, unesite Vaš najviši stepen stručne spreme

Obrazovanje:

Stepen stručne spreme:
Oblast:
Zvanje:
Početak školovanja:
Kraj školovanja:
Obrazovna ustanova
Dodatno:
Poštovani/a, da li imate položen neki od dole navedenih ispita


Ispit
Stručni ispiti
  , da li poznajete neki strani jezik


Jezik
Upište jezik:
Nivo znanja
Dodatno
Drugi jezik:
Upište jezik:
Nivo znanja
Treći jezik:
Upište jezik:
Nivo znanja
Četvrti jezik:
Upište jezik:
Nivo znanja
Poštovani/a, da li imate radnog iskustva?


Naziv kompanije:
Naziv posla:
Zaposlen od:
Zaposlen do:
Mesto rada:
Oblast rada:
Opišite posao
Dodatno:
Naziv kompanije:
Naziv posla:
Zaposlen od:
Zaposlen do:

Mesto rada:
Oblast rada:
Opišite posao
Dodatno:


  Poštovani/a, izaberite računarske programe ili tehnologije koje poznajete


ProgramPoštovani/a, ovde možete da nam okačite dokumenta prema rasporedu dole

CV:                  
Motivaciono pismo:      
Preporuke: