U oblaku dima: Globalni apel za zdraviji svet

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u toku 2022. godine u svetu je umrlo 4,9 miliona ljudi od bolesti uzrokovanih duvanom, pri čemu se očekuje da će se do 2030. godine  broj umrlih povećati na 10 miliona. Duvanski dim je daleko najčešći uzročnik raka pluća, i u Evropi je odgovorno za nastanak ove bolesti kod oko 90% obolelih muškaraca i oko 80% obolelih žena. Istraživanja su pokazala da je verovatnoća pojave raka pluća kod pušača oko 20 puta veća nego kod nepušača. Rizik je proporcionalan broju popušenih cigareta, dužini pušačkog staža i koncentraciji katrana koja se udahne.

Danas kada se obeležava Nacionalni dan bez duvanskog dima, važno je podcrtati štetnost duvana i produbiti razumevanje o ozbiljnim zdravstvenim posledicama koje pušenje nosi sa sobom. Poseban problem predstavlja pušenje kod mladih te se uočava tendencija pada starosne granice kada se počinje sa pušenjem.

Kada je reč o podacima Evropskog školskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima u Srbiji 2019. skoro svaki peti (17,7%) učenik prvih razreda srednjih škola je bar jednom tokom života probao elektronske cigarete. Učenici navode različite motive za probanje elektronskih cigareta. Najveći procenat (72,3%) učenika prvih razreda srednjih škola koji su probali elektronsku cigaretu su to uradili iz radoznalosti.

I nepušači u riziku

Pasivno pušenje, odnosno izloženost duvanskom dimu u životnoj ili radnoj sredini, takođe povećava rizik za razvoj raka pluća. Smatra se da su osobe koje su nepušači ali žive sa pušačem, izložene 20-30% većem riziku da obole od raka pluća nego drugi nepušači.

Šta je duvanski dim?

Duvanski dim sadrži više od 7000 različitih supstanci, među kojima je preko 250 jedinjenja opasnih po zdravlje i oko 70 materija za koje je utvrđeno da izazivaju maligna oboljenja.

Primena mera kontrole duvana zasnovanih na dokazima, dovela je do smanjenja učestalosti pušenja u mnogim zemljama. Ipak još uvek više od jedne milijarde ljudi u svetu puši, od toga skoro 80% njih živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.  Prijavite se na naš newsletter


  Kontrola duvana dovela je do smanjenja učestalosti pušenja u mnogim zemljama, ali uprkos tome u svetu i dalje puši svaki peti odrasli stanovnik. U prethodnim godinama, na tržištu su se pojavili novi duvanski i nikotinski proizvodi čija popularnost raste. Zagrevani duvanski proizvodi i elektronske cigarete, predstavljaju novi izazov u globalnim naporima za zaštitu stanovništva od posledica upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu.  Najnoviji rezultati istraživanja Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Srbije, pokazuju da je 2020. godine pušilo 36% punoletnih stanovnika Srbije.

  Neka tvoja pluća slave

  Šta se dešava telu kada cigarete nema? Za 20 minuta bez duvanskog dima, puls i pritisak opadaju, dok se za 12 sati nivo ugljen-monoksida vraća u normalu. Za dve nedelje poboljšavaju se cirkulacija i rad pluća, za mesec dana smanjuje se kašalj i otežano disanje, dok se za godinu dana smanjuje mogućnost oboljenja od kardiovaskularnih bolesti. Ukoliko ne pušite pet godina, mogućnost šloga jednaka je mogućnosti kao kod nepušača, dok je za 10 godina mogućnost dijagnoze raka pluća za polovinu manja od mogućnosti kod nepušača, a opada i mogućnost dijagnoze raka usta, grla, bešike, jetre i pankreasa.

  Za kraj veoma je važno istaći da pušenje nije samo individualni problem – to je globalni izazov koji zahteva koordinisane napore kako bi se smanjila zavisnost od duvana i poboljšalo zdravlje čitavih zajednica. Strateške inicijative, edukacija i podrška za prestanak pušenja igraju ključnu ulogu u borbi protiv ovog ozbiljnog, globalnog zdravstvenog problema.

  Otpustite okove pušenja i dozvolite svom organizmu da prodiše punim plućima, jer briga o zdravlju donosi bogatstvo vitalnosti i smanjuje rizik od brojnih ozbiljnih bolesti. Ako želite dodatnu sigurnost, imajte na umu da je moguće ugovoriti polise DDOR Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Na taj način, osiguravate sebi pristup raznovrsnim medicinskim uslugama i podršku u očuvanju optimalnog zdravlja. Investicija u dobrovoljno zdravstveno osiguranje postaje korak ka dugoročnoj dobrobiti vašeg organizma. „Zdravo da ste“ jer je vaše zdravlje naša glavna briga!

   

  Izvori:

  www.who.int/news/item/31-07-2023-seven-out-of-10-people-protected-by-at-least-one-tobacco-control-measure

  www.izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-18-3490

  www.bbc.com/serbian/lat/srbija-48477458