Polisa Vašeg biznisa za proizvodne delatnosti

ZA PREDUZETNIKE

Slogan za ovaj tip osiguranja

zaglavlje

mojakucicaPolisa Vašeg biznisa za proizvodne delatnosti

Napravite uspešan poslovni potez – osigurajte svoju proizvodnju!

Polisa Vašeg biznisa je sveobuhvatan paket osiguranja, koji Vaš biznis štiti od najčešćih rizika uz punu zaštitu i minimalna ulaganja. Osigurajte svoju imovinu samo jednom polisom.

Ukoliko se bavite proizvodnom delatnošću, a vrednost imovine Vašeg preduzeća je do 1,5 miliona evra i imate do 25 zaposlenih – kompanija DDOR Novi Sad kreirala je poseban proizvod namenjen upravo Vama!

Osiguranje proizvodnih delatnosti podrazumeva osiguranje građevinskih objekata, stakala, svetlećih natpisa i reklama, opreme, zaliha robe, ali i novca i novčanih vrednosti.

Dopunskim osiguranjem od rizika, koje je DDOR Novi Sad pripremio specijalno za Vas, pored imovine možete zaštititi i sam proces proizvodnje.

Od čega se možete osigurati ovom polisom?

I Požar i druge materijalne štete (osnovno pokriće)

Podrazumeva zaštitu od rizika – požara, udara groma,eksplozije, oluje, grada, udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, pada letelice, udara nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat, izlivanja vode iz instalacija.

II Lom mašina

Predmet osiguranja od opasnosti loma su mašine, mašinski uređaji, računari, električni uređaji, aparati i instalacije zajedno sa postoljem, ležištem i temeljom.

III Krađa i razbojništvo

Obezbeđena je osiguravajuća zaštita od rizika pokušaja ili izvršenja provalne krađe ili razbojništva, kao i obesti (vandalizma) u toku provalne krađe.

IV Odgovornost prema trećim licima

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika firme (korisnika ili zakupca poslovne prostorije) za štetu koja može da zadesi treća lica i zaposlene u procesu proizvodnje (ili iz delatnosti osiguranika ili iz posedovanja stvari). Odgovornost prema trećim licima može se ugovoriti ukoliko su osigurani rizici iz stavke I.

Dopunska osiguranja

Osiguranje prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti

Podrazumeva nadoknadu u slučaju prekida rada ili smanjenja poslovnih aktivnosti (delimičnog prekida rada) ukoliko je to posledica uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranih

stvari usled delovanja opasnosti požara (može se ugovoriti samo ako je ugovoreno osiguranje rizika iz stavke I).

Osiguranje zaliha u procesu proizvodnje od opasnosti izazvanih lomom mašina i drugih opasnosti

Podrazumeva zaštitu od mehaničkih, bioloških, hemijskih i sličnih oštećenja zaliha u procesu proizvodnje, nastalih kao posledica oštećenja ili uništenja proizvodne opreme usled nezgode u pogonu (može se ugovoriti samo ako je ugovoreno osiguranje rizika iz stavke II).

Osiguranje odgovornosti za proizvod

Podrazumeva odgovornost osiguranika za štetu koja je pričinjena trećem licu usled korišćenja proizvoda koji je osiguranik pustio u promet, a koji zbog nekog nedostatka izazove: telesne povrede, bolest ili smrt trećeg lica, oštećenje ili uništenje stvari trećih lica (može se ugovoriti samo ako je ugovoreno osiguranje rizika iz stavke IV).

Šta u slučaju nastanka štete?

Ukoliko nastane osigurani slučaj, visina naknade štete zavisi od vrednosti osigurane stvari u trenutku nastanka osiguranog slučaja, a u slučaju oštećenja – od visine troškova popravke.

Dodatne popuste možete ostvariti zavisno od veličine pokrića, dužine trajanja ugovora i broja osiguranih lokacija!

Vaša proizvodnja je i naša stvar!