DDOR kockica sa dopunskim rizicima za nezgodu

Počnite da štedite već od rođenja Vaše dece ili unuka ulažući u životno osiguranje. Pružite im priliku za dobro školovanje, posebno putovanje ili im obezbedite finansijska sredstva za osamostaljenje i zasnivanje porodice. Ulažite na vreme u budućnost svojih najmilijih!

PREDNOSTI DDOR ŠTEDNOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA DECU:

• u program možete da uključite decu od rođenja;
• obezbeđujete im finansijska sredstva za dobru startnu poziciju u životu;
• isplata osigurane sume sa pripadajućom dobiti u celosti, po isteku osiguranja.

DDOR Cube

Popunite zahtev za ponudom:

  Uslovi osiguranja:

  • osiguranje se zaključuje na od 5, do 25 godina;
  • minimalna godišnja premija iznosi 240 evra;
  • maksimalna osigurana suma nije ograničena.

  Premija osiguranja može da se plaća:

  – za ceo period trajanja osiguranja (jednokratna uplata premije);
  – u ugovorenim rokovima (godišnja ili mesečna uplata premije).