Osiguranje dece, učenika i studenata od nezgode -Start paket

ZA OBRAZOVANJE

Za sigurniju budućnost Vaše dece.

zaglavlje

dece i studenata max paket Osiguranje dece, učenika i studenata od nezgode -Start paket

Obezbedite najmlađima dodatnu sigurnost.  Zaštita je potpuna, bez obzira kada se i gde nezgoda dogodila. Deca, učenici  i studenti su osigurani 24 sata, čak i kada nisu u vrtiću, školi ili na fakultetu.

 Ovim osiguranjem ostvaruje se pravo na nadoknadu za:

  •  pokriće troškova lečenja,
  • dane provedene u bolnici,
  • dnevnu naknadu,
  • slučaj trajne invalidnosti,
  • smrt usled nezgode

 *dnevna naknada se odnosi na učenike i studente

Više informacija o uslovima osiguranja moguće je dobiti u najbližoj poslovnici DDOR Novi Sad ili pozivanjem korisničkog centra telefonom na  broj 021-480-2222.