Osiguranje od opasnosti izazvanih transportom opasnih materija

ZA TRANSPORT

Siguran prevoz robe i stvari.

zaglavlje

transport opasnih materijaOsiguranje od opasnosti izazvanih transportom opasnih materija

Za bezbednije poslovanje i poštovanje zakona

Posebna zaštita

Uprkos činjenici da društvo i privreda ulažu ogromne napore da tehničkim i proceduralnim merama poboljšaju nivo bezbednosti transporta opasnog tereta, nesreće se događaju.
Za razliku od prevoza običnih dobara, nesreće prilikom prevoza opasnog tereta mogu da izazovu teške posledice po zdravlje ljudi, okolinu i imovinu. Imajući u vidu značaj tog problema, “DDOR Novi Sad” pripremio je poseban program osiguranja za osiguranje od opasnosti izazvanih prevozom opasnog tereta drumom, prugama, vodama i vazduhom.

Od čega se osiguravate?

Polisom “DDOR Novi Sad” obezbeđujete obeštećenja posledica koje opasni teret kao tovar tokom transporta mogu da pričini trećim licima. Istovremeno ispunjavate zakonsku obavezu propisanu od strane države po kojoj prevoz opasnih materija mora biti pokriven polisom osiguranja.

Moje beneficije

  • “DDOR Novi Sad” Vam kao profesionalna i stabilna osiguravajuća kompanija, koja je na tržištu više od 65 godina pruža sigurnost i u slučaju isplate izuzetno visokih šteta.
  • Obezbeđujete se od teških finansijskih posledica po poslovanje Vaše kompanije, koje mogu nastati u slučaju nesreća.

Treba znati

  • Osnovica za obračun premije je suma osiguranja koju zaključite sa nama i ona ujedno predstavlja i obavezu “DDOR Novi Sad” prema oštećenim licima za štete koje im načini opasan teret u toku prevoza.
  • Odštetne zahteve koji budu upućeni na adresu prosleđujete nama, a nakon prikupljanja potrebne dokumentacije, utvrđivanja osnova za pokriće i visine štete, “DDOR Novi Sad” će Vam u zakonskom roku isplatiti novac, ili na Vaš zahtev, direktno oštećenima.