Osiguranje turističkih agencija

ZA USLUŽNE I PROIZVODNE DELATNOSTI

Da se Vaše poslovanje razvija u pravom smeru.

zaglavlje

osiguranje turistickih agencijaOsiguranje turističkih agencija

Sigurnost za Vas i Vaše putnike

I zaštita i obaveza

DDOR Novi Sad omogućava Vam da izvršite svoje obaveze prema putnicima onda kada niste bili u mogućnosti da realizujete ugovorena i plaćena putovanja zbog sopstvene insolventnosti, kao i obaveze nastale od odgovornosti  iz delatnosti organizovanja putovanja. Ovim osiguranjem ispunjavate i zakonsku obavezu za rad turističke agencije.

Pokrivanje troškova putnika

DDOR Novi Sad će umesto Vas platiti štetu koja je prouzrokovana putniku – neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja
U slučaju insolventnosti organizatora putovanja, DDOR Novi Sad će izmiriti troškove nužnog smeštaja ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu.

Fiksna suma osiguranja

Suma osiguranja ugovara se u fiksnom novčanom iznosu i predstavlja ukupnu obavezu za ugovoreni period osiguranja, koja istovremeno predstavlja i maksimalnu obavezu DDOR-a po jednom osiguranom slučaju, bez obzira na broj oštećenih putnika.
DDOR Novi Sad isplatiće naknadu oštećenim putnicima u roku od 14 dana, računajući od dana kada su konačno utvrđene obaveze i iznos.
Ako je za utvrđivanje iznosa obaveze potrebno duže vreme, DDOR će na zahtev korisnika isplatiti nesporni deo svoje obaveze.

Treba znati

  • Pod insolventnošću organizatora putovanja podrazumeva se nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u iznosu i u roku dospeća, koja obuhvata finansijsku blokadu organizatora putovanja, kao i nemogućnost izmirenja obaveza, kada je iznos obaveza veći od iznosa sredstava kojima raspolaže na računima kod banaka.
  • Insolventnost se dokazuje rešenjem o otvaranju stečajnog postupka ili drugom potvrdom nadležnog državnog organa kojom se konstatuje insolventnost organizatora putovanja.