DDOR Garant upravljaće Societe penzijskim fondovima

 Društvo DDOR Garant preuzeće upravljanje dobrovljnim penzijskim fondovima Societe General štednja i Societe General ekvilibrio, saopštili su danas akcionari tih fondova.Odluka o tome doneta je, kako je objašnjeno, u interesu članova fondova, jer DDOR Garant ima veće tržišno učešće i upravlja većom imovinom. Za pet godina postojanja Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Societe General, koje[…]