DDOR Garant upravljaće Societe penzijskim fondovima

  Društvo DDOR Garant preuzeće upravljanje dobrovljnim penzijskim fondovima Societe General štednja i Societe General ekvilibrio, saopštili su danas akcionari tih fondova. Odluka o tome doneta je, kako je objašnjeno, u interesu članova fondova, jer DDOR Garant ima veće tržišno učešće i upravlja većom imovinom. Za pet godina postojanja Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Societe[…]