Međunarodno putno osiguranje

Ove godine putuješ sigurno!

Bez razlike da li ste poslovan čovek, turista ili avanturista, da li ste na tom putu sami ili u društvu, putovaćete sigurno. Bićete zaštićeni vi i vaši saputnici, lica koja nehotice povredite, pa čak i vaš prtljag. Ako iznenada otkažete put zbog nepredviđenih okolnosti, biće vam vraćen skoro ceo iznos uložen u aranžman.
Slobodno otkrivajte nova tržišta, partnere, destinacije i nova iskustva. A mi ćemo pokriti sve rizike na tom putovanju. Paket putnog osiguranja , Međunarodno putno osiguranje, DDOR Novi Sad učiniće da ništa ne pokvari vaš plan, užitak ili opuštanje.
DDOR Novi Sad je jedina osiguravajuća kuća u Srbiji koja Vas osigurava u saradnji sa svetski priznatom asistentskom kućom EUROP ASSISTANCE, koja pokriva 4% svetske populacije sa stručnim intervencijama na svake dve sekunde.

Putno osiguranje

PAKET PUTNOG OSIGURANJA

KO SE MOŽE OSIGURATI I KAKO?

Ovaj paket putnog osiguranja mogu zaključiti sve osobe do 85 godina života – domaći i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije.
Može se zaključiti kao individualno, porodično (za najviše dve odrasle i pet maloletnih osoba, bez obzira na srodstvo), ili grupno.
Za tačno definisani broj dana zaključuje se kratkoročno osiguranje, a za neograničeni broj putovanja zaključuje se godišnje osiguranje, pri čemu jedno putovanje može trajati najviše 45 dana.

DODATNI DEO PAKETA

Osiguranje prtljaga koje pokriva:

 • Troškove za izgubljene, oštećene, uništene ili ukradene stvari, uračunavajući čak i stvari koje ste kupili tokom putovanja. A ako Vaš prtljag zakasni više od 12 sati, isplatićemo Vam nadoknadu za nabavku rezervne garderobe!

Osiguranje otkaza putovanja

 • Ako ste prinuđeni da zbog neočekivanih okolnosti (nesrećnog slučaja, neočekivane bolesti, štete na imovini – požara, poplave, pa čak i nenajavljenog prekida radnog odnosa) odustanete od putovanja u inostranstvo koje ste već ugovorili sa turističkom agencijom, ovo osiguranje će Vam pokriti deo sume koju ste već uplatili agenciji!

Osiguranje otkaza putovanja možete zaključiti i samostalno, prema Uslovima za paket putnog osiguranja.

KOJI SU TROŠKOVI POKRIVENI?

Paket putnog osiguranja kompanije DDOR Novi Sad, u saradnji sa svetski priznatom asistentskom kompanijom Europ Assistance, obuhvata:

Putničko zdravstveno osiguranje, koje pokriva:

 • Troškove lečenja i prevoza u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode za vreme boravka u inostranstvu
 • Troškove repatrijacije ili troškove sahrane u inostranstvu
 • Troškove potrage i spašavanja, uključujući troškove spašavanja helikopterom
 • Troškove povratnog putovanja za jednu blisku osobu u slučaju da bolničko lečenje traje duže od pet dana
 • Troškove za prevoz i smeštaj saputnika zbog izmene rezervacije
 • Troškove alternativnog prevoza i prenoćišta ako zbog neočekivanih događaja zakasnite na sledeće prevozno sredstvo ili na zakazani događaj

Osiguranje od nesrećnog slučaja / nezgode koje pokriva

 • Nadoknadu, u skladu sa Uslovima osiguranja, ukoliko tokom putovanja ili boravka u inostranstvu dođe do nezgode koja za posledicu ima invaliditet ili smrt.

Osiguranje odgovornosti prema trećim licima koje pokriva:

 • Odgovornost za štetu koju nehotice nanesete trećem licu za
  vreme boravka u inostranstvu, biciklom, čamcem, amaterskim
  bavljenjem sportom u skladu sa Uslovima osiguranja.

KAKO REAGOVATI U SLUČAJU NEZGODE?

U slučaju da nastupi bilo koji od osiguranih slučajeva, potrebno je da odmah pozovete asistentsku kompaniju preko broja telefona koji je odštampan na polisi, a zatim da postupite prema instrukcijama. Vaši troškovi će biti pokriveni odmah, ili refundirani po povratku u zemlju, u skladu sa Uslovima osiguranja.
Na Vaš poziv, asistentska kompanija Europ Assistance će Vam pružiti pomoć i asistenciju tokom 24 sata Vašeg putovanja i boravka u inostranstvu, a ako zatreba – na raspolaganju će Vam biti i pravna pomoć!
Osiguranje se zaključuje u skladu sa Uslovima za paket putnog osiguranja.
Za dodatne informacije pozovite naš Korisnički centar na 0800 303 301.

POSEBNE POGODNOSTI ZA POSLOVNE LJUDE

Često putujete van granica Republike Srbije?

DDOR Novi Sad Vam pruža jedinstvenu priliku, da za samo 75 evra, a bez učešća u šteti, budete osigurani 365 dana u godini, sa maksimalnim pokrićem za medicinske troškove neophodnog lečenja i prevoza do 30.000 evra po putovanju. Ovo godišnje međunarodno putno osiguranje možete koristiti za neograničen broj odlazaka u inostranstvo u toku jedne godine, sa maksimalnim zadržavanjem od 45 dana po jednom putovanju.

Primer (10 DANA)

OSNOVNI PAKET TERITORIJALNO POKRIĆE / OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE INDIVIDUALNO OSIGURANJE (10 DANA)
1. Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu Ceo Svet LIMITI POKRIĆA

U EUR

Medicinski troškovi neophodnog lečenja u slučaju bolesti ili nezgode i medicinski neophodnog prevoza osiguranika Do ugovorene sume osiguranja 10.000
Troškovi povratnog putovanja iz Srbije do mesta hospitalizacije za 1 lice blisko osiguraniku Pokriveno 100%
Troškovi noćenja i prevoza zbog izmene rezervacije za pratioca Do 50 evra noćenje/ max 7 noćenja
Troškovi repatrijacije ili troškovi sahrane u inostranstvu Do ugovorene sume osiguranja 22.000
Troškovi potrage i spašavanja, uključujući troškove spašavanja helikopterom Do ugovorene sume osiguranja 11.000
Troškovi alternativnog prevoza usled neplaniranog kašnjenja Pokriveno 100%
Dodatni troškovi zbog kašnjenja u zemlji prebivališta Max 100 evra noćenje
Pravna pomoć: Troškovi prevodioca / troškovi advokata Do ugovorene sume osiguranja 2.200 / 5.500
2. Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja Ceo Svet uključujući Srbiju
Smrt Ugovorena osigurana suma 5.000
Invaliditet Do ugovorene osigurane sume 20.000
3.  

Osiguranje odgovornosti osiguranika prema trećem licu u inostranstvu

Ceo Svet / Do ugovorene sume osiguranja 44.000
 

Osnovni paket – ukupna premija

39,76 EUR
4. Osiguranje prtljaga DODATNO POKRIĆE Ceo Svet uključujući Srbiju / Do ugovorene sume osiguranja 150
5. Osiguranje otkaza putovanja DODATNO POKRIĆE Srbija / Pokriveno Cena aranžmana
 

Osnovni paket sa uključenjem dodatnih pokrića – ukupna premija

 

64,42 EUR

* U primeru je uzeta cena aranžmana od 5oo EUR