Osiguranje računara i prateće opreme

ZA USLUŽNE I PROIZVODNE DELATNOSTI

Da se Vaše poslovanje razvija u pravom smeru.

zaglavlje

racunaraOsiguranje računara i prateće opreme

Vaša IT oprema zaslužuje adekvatnu zaštitu

Savremena tehnologija nije jeftina, ali jeste osetljiva i na njoj počiva poslovanje svakog savremenog preduzeća. Podaci koji su na računarima sačuvani za firmu imaju neprocenjivu vrednost. Međutim, njihovo spasavanje može da košta čitavo bogatstvo. DDOR Novi Sad Vam obezbeđuje punu zaštitu u slučaju da Vaša dragocena oprema nastrada.

Zaštita kompletnih sistema i podataka

DDOR Vam omogućava da na jednoj polisi osigurate kompletnu računarsku opremu (personalne računare, procesnu, mrežnu oprema, mainframe, pomoćnu aparaturu, klima i energetske uređaje i dr.) i instalacije sa pripadajućom opremom.
Ukoliko želite, možete ugovoriti i osiguravajuće pokriće za spoljne nosače podataka (npr. magnetne trake i diskove), troškove ponovnog formiranja podataka, troškove za najam drugog računara.

Od čega možete osigurati Vašu opremu?

Jednom polisom zaštićeni ste od nepredviđenih troškova u slučaju požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), vode i pare, pada letelice, manifestacija i demonstracija, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, loma mašina, provalne krađe i razbojništva.
Dodatno možete ugovoriti i troškove gubitaka podataka usled lomljenja (uništenja) ili gubitka nosača podataka za vreme prenosa ili usled brisanja zbog delovanja magnetnog polja ili sl. Takođe, možete da izaberete i pokrivanje troškova zakupa drugih računara.

Moje beneficije

  • Ušteda u premiji može se ostvariti ugovaranjem Vašeg većeg učešća u šteti – franšize.