DDOR osiguranja preko računa JKP “Informatika”

Kompanija “DDOR Novi Sad” obnovila je Ugovor sa JKP „Informatika“ i na taj način produžila saradnju, a građanima Novog Sada će biti omogućeno da nastave da plaćaju ili izaberu naše usluge preko računa objedinjene naplate: kolektivno osiguranje stanova, porodičnih kuća i stvari u domaćinstvu na teritoriji Grada Novog Sada, 24 sata hitne kućne popravke i[…]

01.01.2012. Republika Srbija pristupiće Multilateralnom sporazumu (Sistemu registarske oznake)

Od 01. 01. 2011. prestaje obaveza da motorna vozila koja se uobičajeno nalaze na teritoriji Republike Srbije poseduju međunarodnu kartu osiguranja autoodgovornosti – zelenu kartu, prilikom ulaska na teritoriju neke od zemalja potpisnica MA. Multilateralni sporazum (MA), poznat i kao Sistem registarske oznake, predstavlja formalni dogovor jednog broja zemalja o međusobnom proširivanju teritorijalnog važenja osiguranja[…]