DDOR JEDAN OD POTPISNIKA UGOVORA O REGULISANJU KREDITNE PODRŠKE SA BANKAMA I OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA!

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić potpisao je sa predstavnicima banaka, nekoliko osiguravajućih kuća, među kojima je i Kompanija “DDOR Novi Sad” a.d.o., Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa kreditnom podrškom i osiguranjem poljoprivrednih gazdinstava. U ime DDOR-a Ugovor je potpisao direktor Direkcije za neživotna osiguranja[…]