DDOR JEDAN OD POTPISNIKA UGOVORA O REGULISANJU KREDITNE PODRŠKE SA BANKAMA I OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA!

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić potpisao je sa predstavnicima banaka, nekoliko osiguravajućih kuća, među kojima je i Kompanija “DDOR Novi Sad” a.d.o., Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa kreditnom podrškom i osiguranjem poljoprivrednih gazdinstava.

potpisivanje krediti


U ime DDOR-a Ugovor je potpisao direktor
Direkcije za neživotna osiguranja Goran Jelić.

“Kompaniji „DDOR Novi Sad“ izuzetno je drago što je republičko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, posredstvom Ministarstva finansija, a uključivši i sektor osiguranja, prepoznao potrebu da 100% subvencioniše osiguranje životinja u srbijanskim domaćinstvima, koj su u programu kreditne podrške. Uspeh tog oblika osiguranja inače u velikoj meri zavisi upravo od subvencija države. Podatak da je u poljoprivredno vrlo naprednoj Holandiji ta subvencija čak 75 odsto, trebalo bi da razbije predrasudu da je osiguranje useva, životinja i mehanizacije preskupo. Usklađivanje sa evropskim standardima rada i poslovanja u poljoprivredi, neminovno će uveriti sve poljoprivredne proizvođače u značaj osiguranja ovih delatnosti.
Ovim ugovorom, država se obavezuje da poljoprivrednim gazdinstvima potpuno pokrije premiju osiguranja, što vodi ka veoma bitnom cilju a to je svakako unapređenje stočarske proizvodnje” ocenio je Jelić.