Uprkos COVID-19 i ove godine se putuje sigurno, u zemlji i inostranstvu

Prateći pristup orijentisan na potrošače, a u iščekivanju letnjeg perioda tokom koga se češće putuje, DDOR osiguranje je prilagodilo proizvode za sve putnike u zemlji i inostranstvu. Prvi od tih proizvoda namenjen je gostima hotela, banja, odmarališta i drugih smeštajnih objekata – pravnih lica. Postojeće, standardno pokriće od nezgode za sve goste, dopunjeno je pokrićem[…]

Da li su paketom EPIDEMIK PROTEKT pokriveni troškovi lečenja u bolnici?

Da li su paketom EPIDEMIK PROTEKT pokriveni troškovi lečenja u bolnici?➡️ EPIDEMIK PROTEKT paket je koncipiran tako da obezbeđuje isplatu ugovorenog fiksnog iznosa naknade za dan proveden u bolnici bez obzira na moguće troškove lečenja.Kako biste poslali zahtev za ponudu EPIDEMIK PROTEKT ili dobili detaljnije informacije posetite link: https://bit.ly/37EsHuF

Da li EPIDEMIK PROTEKT paket ima pokriće samo za COVID 19 ili i za druge zarazne bolesti?

Da li EPIDEMIK PROTEKT paket ima pokriće samo za COVID 19 ili i za druge zarazne bolesti?➡️ EPIDEMIK PROTEKT paket obezbeđuje pokriće za sve zarazne bolesti za koje je proglašena epidemija ili pandemija na teritoriji Republike Srbije. Kako biste poslali zahtev za ponudu EPIDEMIK PROTEKT ili dobili detaljnije informacije posetite link: https://bit.ly/37EsHuF