Da li je potrebno da je proglašena epidemija u državi da bi se isplatila naknada ugovorena EPIDEMIK PROTEKT paketom?

Pravo na naknadu ima klijent koji je hospitalizovan u medicinskoj ustanovi na teritoriji Republike Srbije na kojoj je proglašena epidemija ili pandemija. 

Kako biste poslali zahtev za ponudu #EpidemikProtekt  ili dobili detaljnije informacije posetite na linku u bio / https://bit.ly/37EsHuF