DDOR Mobilna kancelarija na teritoriji opštine Vrbas 26.09.2011. Zanima Vas kako možete da se osigurate? Hoćete da sklopite polisu,a daleko Vam je filijala? Od sada to možete da obavite u našoj Mobilnoj kancelariji koja će biti na teritoriji opštine Vrbas sve do 19 0ktobra. više Novi dobrovoljni penzijski fond – “DDOR Garant Dinar”

Dana 01.09.2011. počeo je sa radom fond “DDOR GARANT DINAR”, drugi Fond kojim upravlja „DDOR GARANT” Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Na ovaj način naša kompanija ponudila je svojim postojećim članovima nove mogućnosti, a novi članovi će imati priliku da se opredele između postojećeg fonda koji je vezan za evro, i novog koji će biti vezan za dinar.

Imovina “DDOR GARANT DINAR” fonda plasiraće se isključivo u dinarske plasmane, trezorske zapise Republike Srbije i depozite kod najboljih banaka. Imovina se neće ulagati u hartije od vrednosti koje na bilo koji način mogu da izgube na vrednosti. Zahvaljujući ovakvoj strukturi investicija imovina fonda će svaki dan biti veća, odnosno investiciona jedinica će imati konstantan rast.