DDOR Novi Sad uz Vladu Sbije podržava razvoj agrara

Kompanija “DDOR Novi Sad” a.d.o. potpisala je sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Srbije, uz još 5 osiguravajućih kuća, Ugovore o subvencionisanju 100 odsto premije osiguranja poljoprivrednicima koji podignu kredit za stočarstvo. Sredstva za ovu subvenciju biće izdvojena iz budžeta.

Resorni ministar Dušan Petrović je na konferenciji za novinare, održanoj u Vladi Srbije, saopštio da je za te namene obezbeđeno 400 miliona dinara. U budžetu će, kako je istakao, biti dovoljno novca za subvencionisane kamate i za premije osiguranja.

Sredinom marta potpisani su prvo ugovori sa bankama o subvencionisanim dinarskim kreditima za poljoprivrednu proizvodnju u 2012. godini, sa kamatnom stopom od šest odsto i grejs periodom od godinu dana, ali je osiguranje premije neophodan uslov da bi se realizovali bankarski krediti namenjeni za kupovinu i tov stoke.

Ovim Ugovorima sa osiguravajućim kompanijama, Vlada Srbije podržava sprovođenje Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške, a kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini.

Cilj ovih mera je unapređenje stočarstva u Srbiji i povećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda, koji je prošle godine iznosio 2,7 milijardi dolara, naglasio je ministar Petrović.

Predstavnici osiguravajućih kuća izrazili su zadovoljstvo zbog toga što učestvuju u ovakvom programu Vlade Srbije, uz napomenu da su Ugovori dobar korak za unapređenje razvoja srpskog agrara, koji je jedan od najvažnijih stubova srpske privrede.