Nagrada DDOR osiguranju za visok nivo ESG standarda

DDOR osiguranje, deo Unipol Grupe, kao članica Confindustria Srbija, predstavništva italijanske industrijske asocijacije Confindustria, koja obeležava 10 godina rada u Srbiji, na Svečanoj Generalnoj skupštini održanoj 12.10.2022. u Ambasadi Italije u Beogradu dobilo je specijalnu novoustanovljenu nagradu Franco Delneri ustanovljenu za izvrsnost iskazanu u ESG kategoriji standarda poslovanja. Generalnoj skupštini su se obratili predsednik Konfindustrije Srbija Patrizio Dei Tos i ambasador Republike Italije NJ.E. Luka Gori.

Patrizio dei Tos, predsednik Confindustria Serbia, Vlatko Sekulović, član Komisije za dodelu nagrade Franko Delneri i Frančesko Maši, predsednik IO DDOR osiguranja

Po prijemu nagrade i iskazivanja zahvalnosti za ovo prepoznavanje napora za ostvarivanje standarda potrebnih za dobijanje ovog značajnog priznanja, Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja je izjavio:

„Veoma sam ponosan na svoju kompaniju DDOR i našu grupu Unipol koji su pokazali visok nivo razumevanja, delovanja i življenja koncepta održivosti u toliko aspekata koji su bili predmet ove procene. Naša grupacija – Unipol je lider u promenama u Italiji implementirajući ESG standarde u poslovne procese kao što su ublažavanje ESG rizika, investicije, procena rizika i briga o nekretninama, dok istovremeno proaktivno, kroz različite projekte, pozitivno utiče na ublažavanje efekata klimatskih promena. Ovde, u Srbiji, DDOR usvaja te standarde, stvarajući poslovno okruženje za prilagođavanje visokom nivou ESG standarda Grupacije i pozitivno utiče pažljivim upravljanjem, brigom o životnoj sredini, socijalnoj zaštiti i aktivnostima sa pozitivnim ESG uticajem. Čini se da radimo dobar posao što je sada potvrđeno i nagradom Franko Delneri koju nam je dodelila Confindustria Serbia.”

Patrizio dei Tos, predsednik Confindustria Serbia, Vlatko Sekulović, član Komisije za dodelu nagrade Franko Delneri i Frančesko Maši, predsednik IO DDOR osiguranja

Unipol Grupa je nedavno objavila novu klimatsku strategiju koja pruža detalje o tome kako se Grupa priprema za suočavanje sa rizicima u vezi sa klimom i identifikacijom prilika u vezi sa klimom u tri glavne oblasti (procena rizika, investicije i nekretnine); U Italiji, u okviru održive mobilnosti, Grupa nastavlja da doprinosi razvoju cirkularne ekonomije sa sopstvenim namenskim e-platformama. Grupa je postavila veoma ambiciozne ESG ciljeve u kontekstu Strateškog plana Grupe, koji su na istom nivou kao i finansijski, i integrisala ih je u sistem nagrađivanja menadžera za postizanje dugoročnih ESG ciljeva. Pored toga, vrednost koju je Unipol grupa generisala u 2021. iznosi okvirno 12,4 milijarde evra od čega je dve trećine isplaćeno korisnicima osiguranja, a ostatak svim ostalim zainteresovanim stranama.

Frančesko Maši, predsednik IO DDOR osiguranja i Nj. E. Luka Gori, Ambasador Italije u Beogradu

U Srbiji, DDOR takođe uvodi standarde cirkularne ekonomije kao i kupovini električne energije iz poznatih obnovljivih izvora, uvođenju hibridnih vozila u vozni park ali i integrisanju ekološke komponente u poslovnu praksu sa EKO polisama osiguranja koje generišu sredstva za urbano pošumljavanje i stvaranje zelenije životne sredine u gradovima Srbije.