Kvalitetna procena šteta nakon nevremena – DDOR vaš partner u oporavku

Takozvana „superćelijska oluja“ koja je zahvatila naš region proteklih dana, rušila je sve pred sobom. U ovim izazovnim trenucima, vrlo je važno da znate, ukoliko ste pretrpeli štetu i imate polisu osiguranja, na koje načine možete da prijavite štete kako biste se lakše suočili sa eventualnim posledicama i lakše prevazišli situaciju bez presedana.

Kao društveno-odgovorna kompanija koja više od sedam decenija vodi računa o svojim klijentima, DDOR osiguranje i svi zaposleni, ovih dana rade predano, u cilju brze obrade svih podataka, i što kvalitetnije procene štete. Imajte na umu da su zbog velikog broja štetnih događaja, svi procenitelji angažovani u punom kapacitetu. Svi zahtevi će biti na kvalitetan način i temeljno obrađeni i svim osiguranicima, koji na to imaju pravo, biće isplaćena odšteta u skladu sa uslovima osiguranja u najkraćem mogućem roku uzimajući u obzir do sada neviđene razmere nastale štete.

Ukoliko je vaša imovina oštećena, molimo vas da fotografišete štetu i, ukoliko je moguće, sačuvate oštećene predmete do dolaska procenitelja. Ovi materijalni dokazi su od suštinske važnosti kako bismo preciznije procenili obim štete i olakšali obradu vašeg zahteva za nadoknadu.

Postoji nekoliko opcija za prijavu štete. Najbrži i najjednostavniji način je putem DDOR web forme. Takođe, štetu možete prijaviti putem Korisničkog centra pozivom na broj 0800 303 301, a svakako to možete učiniti i odlaskom u najbližu filijalu.

Napominjemo da je u slučaju oštećenja po polisama auto Kasko osiguranja neophodno da procenitelji DDOR osiguranja fotografišu štetu.

Molimo vas za razumevanje jer su, zbog velikog broja štetnih događaja, svi zaposleni u Direkciji za upravljanje štetama angažovani u potpunosti. Svi zahtevi će biti blagovremeno procesirani i unapred se zahvaljujemo na strpljenju.

Svesni da svaka polisa predstavlja dragoceno osiguranje za pojedinca ili preduzeće – domove, vozila, poslovanje i osnovne temelje života – DDOR osiguranje posvećeno je dobrobiti klijenata, a briga o klijentima je naš osnovna misija.