DDOR i Grad Novi Sad pomažu svojim sugrađanima

Kompanija „DDOR Novi Sad“ a.d.o. donela je odluku da izdvoji iz svog budžeta 5 miliona dinara za pomoć građanima Novog Sada koji su naši osiguranici preko sistema objedinjene naplate JKP “Informatika“, a koji su u svojim stanovima imali problema prouzrokovanih ekstremno lošim vremenskim okolnostima ove zime.

Svojom inicijativom želimo da pozovemo i druge kompanije koje se bave osiguranjem, da slede naš primer. Smatramo da je ovo pravi način da iskažemo da zaista svesno društveno odgovorno poslujemo i da brinemo o sredini i građanima.

Nakon ovog iskustva „DDOR Novi Sad“ će u narednom periodu da sagleda mogućnost unapređenja uslova osiguranja stanova preko sistema objedinjene naplate, što će takođe biti inovativan poslovni potez kojim želimo da sa više razumevanja priđemo klijentima.

Zahvaljujemo se razumevanju Uprave Grada Novog Sada koja ne samo da je podržala našu inicijativu nego se i priključila na konkretan način, izdvajanjem dodatnih 4 miliona dinara u svhu pomoći građanima Novog Sada. Izuzetno smo zadovoljni i zbog činjenice da nas je podržao i naš dugogodišnji poslovni partner JKP „Informatika“, koji će nam pomoći da operativno ovu akciju i realizujemo.

Građanima – našim osiguranicima, koji su nam se obratili ćemo 100% da subvencionišemo račune objedinjene naplate. To jednostavnije znači da će tim domaćinstvima biti avansirane uplate, odnosno iznos na računima biće nula dinara sve dok se ne zaokruži iznos procenjenih oštećenja u stanovima.