„DDOR Novi Sad“ brine o penzionerima

Od januara, kompanija „DDOR Novi Sad“ u svoju ponudu uvrstila je još jednu novu uslugu namenjenu penzionerima – „Kućna pomoć i nega“, koja obezbeđuje maksimalnu brigu o našim najstarijim građanima nakon nesrećnog slučaja – nezgode.

Usluga „Kućna pomoć i nega“ klijentima je na raspolaganju u okviru osiguranja „Pomoć u kući – 24h hitne kućne popravke“, a ovaj jedinstven program realizovan je u saradnji sa međunarodnom asistentskom kućom „Mondial Assistance“.

Nakon nezgode koja zahteva bolničko lečenje duže od 24h, usled preloma kostiju ili oštećenja ligamenata, za svoje osiguranike DDOR obezbeđuje organizaciju i pokriće troškova usluga kućne pomoći i nege – četiri sata dnevno, u maksimalnom periodu korišćenja usluga od šest nedelja, i u vrednosti do 1.000 evra po jednom osiguranom slučaju. Svim korisnicima ove usluge omogućena je psihološka konsultacija telefonskim putem, a pokriveni su i troškovi posete i smeštaja u Srbiji za jednog rođaka osiguranika – maksimalno za tri noćenja i u vrednosti do 600 evra, ukoliko je zbog nesrećnog slučaja osiguranik hospitalizovan duže od 72 sata. Osiguranjem “Kućna pomoć i nega” osiguran je i bračni drug bez plaćanja dodatne premije.

Podsećamo da je „DDOR Novi Sad“ od juna 2011. pokrenuo program „24h Hitne kućne popravke“, u okviru koga u slučaju iznenadnih kvarova u domaćinstvu, DDOR obezbeđuje dolazak stručnog lica ovlašćenog za intervenciju u najkraćem mogućem roku. Svim korisnicima ove usluge omogućena je 24-časovna pomoć u slučaju potrebe za vodoinstalaterskim, stolarskim, bravarskim, zidarskim, krovopokrivačkim, staklarskim, električarskim radovima i radovima u vezi sa uređajima za grejanje, klima uređajima, čišćenjem i sušenjem u slučaju izliva vode, kao i u slučaju poplava ili prodora otpadnih voda u građevinski objekat.

Polisu osiguranja „24h hitne kućne popravke“ + „Kućna pomoć i nega“ svi penzioneri do 80 godina starosti mogu zaključiti za svega 300 dinara mesečno, dok je za one starije od 80 godina polisa dostupna po ceni od 432 dinara mesečno.

Više informacija o proizvodu možete da pronađete na sajtu u okviru Posebnih ponuda, DDOR-ovoj Facebook stranici, u svim poslovnim jedinicama „DDOR Novi Sad“, ili pozivom broja našeg Korisničkog centra 021 480 2222.