DDOR na 6. Srpskim danima osiguranja

Nakon intenzivnog dvodnevnog rada na 6. Srpskim danima osiguranja, manifestaciju je svečano zatvorio Frančesko Maši, predsednik IO DDOR osiguranja naglasivši da je odgovorno ponašanje svih učesnika u industriji osiguranja od najvećeg značaja kako bi se pružila podrška klijentima, Državi i čitavoj ekonomiji i društvu za lakše prevazilaženje posledica uticaja, kako još aktuelne pandemije tako i ogromnog uticaja na život i rad koje imaju posledice konflikta u Ukrajini.
U prvom danu, Konferenciju je otvorila Guvernerka Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković koja je, između ostalog, dala osvrt na tržište osiguranja u poslednjih 10 godina.
Prema rečima guvernerke, ukupna premija osiguranja povećana je sa 61,5 milijardi dinara u 2012. godini na 119,4 milijarde dinara u 2021. godini, a premija životnih osiguranja sa 11,9 milijardi dinar ana 27, 1 milijardu dinara.
„Ono što rezultatu daje poseban značaj je i to što je u uslovima dodatnog otežanog poslovanja izazvanog globalnom neizvesnošću tokom ove godine stabilnost sektora osiguranja očuvana. Tome se nadamo i u budućem periodu, a mi ćemo kao NBS i dalje omogućavati nesmetano funkcionisanje naše privrede i našeg finansijskog sistem, a to, pored ostalog, podrazumeva zdravo tržište osiguranja, uz istovremenu zaštitu građana u korišćenju usluga osiguranja“, naglasila je Tabaković.

Pored panela koji su se ticali specifičnih tema poput životnog osiguranja i uticaja inflacije na osiguranje i trenova i izazova u saradnji osiguravajućih kompanija sa posrednicima i zastupnicima, održana su i interesantna predavanja o ESG, adekvatnosti kapitala u osiguranju motornih vozila kao i tumačenje najnovijih izmena u zakonskoj regulativi tržišta osiguranja.
U svom obraćanju prilikom zatvaranja konferencije, gospodin Maši je naglasio“ „Кao osiguravači odgovorni smo prema svojoj zemlji, našoj zajednici, korisnicima osiguranja, zaposlenima, kao i prema našem regulatoru. Sada je vreme da se ide napred, imajući u vidu izazove koji su pred nama, pod uslovom da su snaga i razvoj zemlje i ekonomskog sistema striktno povezani sa solidnošću i napretkom industrije osiguranja, kojoj je potreban stabilan politički, pravni, ekonomski i regulatorni okvir“ i istakao i dodatne važne zaključke – da su otvaranje radnih mesta i stvaranje bogatstva od izuzetne važnosti i da bi trebalo da budu u srcu i ekonomske politike i poslovnih strategija, da udruživanje snaga između javnog i privatnog sektora može promeniti igru u razvoju privrede i naprednog tržišta kapitala, u cilju privlačenja stranog kapitala i podrške domaćim investicijama, kao i da postoji mnogo aktivnosti kako bi se uklonile prepreke ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji i kako bi se blagovremeno pozabavilo ekološkim pitanjima, ali potrebna je pragmatičnost i da se obezbedi održiva tranzicija i sa ekonomskog stanovišta.
Ovogodišnji 6. Srpski dani osiguranja na Zlatiboru okupili su veliki broj predstavnika osiguravajućih kuća, banaka i državnog sektora, kao i gostiju iz inostranstva.