PROMOCIJA OSIGURANJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE

U cilju  predstavljanja mogućnosti za konkretno podizanje udela osigurane poljoprivredne proizvodnje u agraru i povećanja svesti o neophodnosti osiguranja, kompanija „DDOR Novi Sad“ i Zadružni savez Vojvodine, 2014. godine potpisali su protokol o saradnji, koji je uspešno realizovan serijom radnih skupova sa poljoprivrednicima. Skupovi ovog tipa, nastavljeni su i u ovoj godini.

U Novom Sadu, prošle sedmice je održan radni skup, a učesnicima su se obratili Radislav Jovanov, dipl. pravnik i predsednik Zadružnog Saveza Vojvodine, prof. dr Žarko Ilin sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, dr Maurizio Valla, pomoćnik generalnog direktora za prodaju i marketing u kompaniji “DDOR Novi Sad”, kao i mr Goran Ivanović, direktor Filijale “Novi Sad – 1” i regionalni direktor u “DDOR-u Novi Sad”.

Kompanija „DDOR Novi Sad“ i Zadružni savez Vojvodine - promocija osiguranja za poljoprivrednike

Kompanija „DDOR Novi Sad“ i Zadružni savez Vojvodine – promocija osiguranja za poljoprivrednike


Predstavnici naše Kompanije govorili su o detaljima osnovnog i dopunskog osiguranja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji i pružili prisutnima osnovne informacije o osiguranju života, imovine i motornih vozila. Takođe, zajedno sa ostalim učesnicim skupa, ukazali su na važnost aktivnog povećanja udela osigurane poljoprivredne proizvodnje u Srbiji za oko 30 odsto (za razliku od trenutnih nepunih 10%).

Prednosti koje pruža osiguranje poljoprivrednih useva i životinja u Srbiji, uglavnom su prepoznali profesionalni poljoprivredni proizvođači i kompanije iz oblasti poljoprivrede. Međutim, još uvek nedovoljno iskorišćen potencijal osiguranja u ovoj oblasti, delom je posledica nedovoljne informisanosti poljoprivrednih proizvođača. Ovakvi sukupovi doprinose upravo boljoj informisanosti ciljanih grupa. Do sada realizovani radni skupovi u Šidu (Moroviću), Zrenjaninu, Kovačici, na Paliću, Sremskoj Mitrovici i u Novom Sadu, samo su deo aktivnosti koje naša Kompanija aktivno sprovodi u cilju promocije važnosti i vrednosti osiguranja za poljoprivrednike.