Obaveštenje za klijente o ostvarenoj dobiti „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2019. godini

Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2019. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke rezerve proizvoda životnog osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT.

Naša kompanija je dostavila dopis o raspoređivanju dobiti svakom klijentu koji je zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT, pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2019. godine, a sve u cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja.

U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane sume od početka trajanja osiguranja.

Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezulati su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, Vaš saputnik kroz život!