Važno obaveštenje klijentima povodom virusa COVID-19


U toku vanrednog stanja, DDOR osiguranje odgovorno za klijente i zaposlene

U skladu sa merama koje je Vlada Republike Srbije usvojila povodom proglašenog vanrednog stanja u zemlji, kao i u svetlu novonastale situacije brzog globalnog širenja virusa COVID-19, neophodno je pridržavati se preporuka za smanjenje rizika od infekcije i prenošenja Korona virusa, čijim sprovođenjem štitimo i sebe i druge. Kao odgovorna kompanija, DDOR osiguranje aktivno sprovodi mere prevencije i zaštite kako za svoje zaposlene, tako i za klijente i čitavu zajednicu. Posebna pažnja i dodatne mere uvode se za predstavnike starije populacije klijenata i zaposlenih kao naročito osetljive kategorije. Sanitarni i higijenski standardi u poslovnicama podignuti su na najviši nivo, a svi zaposleni upućeni su u mere zaštite sebe i drugih. Preporuka za sve klijente je da koriste elektronska i telefonska sredstva komunikacije;  kontaktiraju svog agenta prodaje osiguranja telefonom ili emailom odnosno da koriste usluge Korisničkog centra.  Dolasci i boravak klijenata u filijalama biće ograničen, tako da svojim boravkom ne ugrožavaju preporučenu distancu i neophodne obrasce ponašanja.

UVAŽENE KLIJENTE MOLIMO DA IZABERU OPCIJU NA DALJINU KOJA IM NAJVIŠE ODGOVARA:

Za kupovinu osiguranja

 • Da biste obnovili ili kupili novo osiguranje pozovite Vašeg agenta osiguranja ili besplatno pozovite naš Korisnički centar 0800 303 301, svakog radnog dana od 7h do 19h, subotom od 9h do 13h;
 • Posetite ddor.rs za chat sa operaterom Korisničkog centra svakog radnog dana od 7h do 19h, subotom od 9h do 13h;
 • Kupite online na portalu moj.ddor.rs 24/7, osiguranje pomoći na putu ili putno zdravstveno osiguranje.

Za prijavu štete:

 • Predprijavu osiguranog slučaja uradite online,
 • Pošaljite upit na adresu sr.oc.roddnull@rodd;
 • Zakažite procenu štete za motorna vozila u Vama željenom terminu, pozivanjem besplatnog broja Korisničkog centra 0800 303 301 svakog radnog dana od 7h do 19h, subotom od 9h do 13h.

Ukoliko Vam ne odgovaraju ponuđene opcije, možete da pozovete ili lično posetite najbližu poslovnicu Prilikom boravka u našim poslovnicama, molimo sve klijente da se pridržavaju sledećih pravila:

 • prilikom ulaska u prostor dezinfikujte ruke sredstvom koje se nalazi na prijemnom pultu;
 • održavajte rastojanje od najmanje jednog metra u odnosu na sva druga prisutna lica;
 • ukoliko prostor ne dozvoljava neophodno rastojanje, bezbednije je po sebe i druge da svoj red sačekate van prostorije;
 • ukoliko je potrebno da se nakašljete ili kijate, učinite to u pregib lakta ili papirnu maramicu, a upotrebljenu maramicu odložite u kantu za otpatke (sa poklopcem) i odmah nakon upotrebe dezinfikujte ponovo ruke;
 • ukoliko vas službeno lice tako zamoli, sačekajte svoj red van prostorije ili prostora za prijem klijenata;
 • izbegavajte rukovanje ili neki drugi kontakt sa osobama u prostoriji;
 • mobilni telefon, olovku, novčanik i slične lične sitnice držite u džepovima ili u torbi i nemojte ih spuštati na površine u prostoriji.

DDOR osiguranje posebnu pažnju posvećuje brizi i o svojim zaposlenima i zbog toga su pripremljeni preduslovi za nesmetan rad od kuće. Dodatno, sastanci su svedeni na najmanju moguću meru, uz korišćenje video konferencija, kao osnovnim sistemom za poslovne susrete. Ovakav vid reorganizacije rada neće ni na koji način ugroziti visoki kvalitet pružanja usluge klijentima.

Prilagođavanjem svog ponašanja nastaloj situaciji, DDOR osiguranje i njegovi zaposleni pokazuju odgovornost prema ljudima u svom okruženju, pre svega svojim klijentima.