Paketi „EPIDEMIK PROTEKT“ DDOR osiguranja za lakše prevazilaženje posledica epidemije


Osiguranje bolničke dnevne naknade i asistencije u slučaju hospitalizacije

DDOR osiguranje predstavlja, jedinstvene na tržištu osiguranja, „EPIDEMIK PROTEKT“ pakete koji sadrže kombinaciju naknade za hospitalizaciju zbog epidemije ili pandemije, kao i set različitih vrsta asistencija koje pružaju podršku kada je najteže. Paketi se ugovaraju kao kolektivno osiguranje zaposlenih, članova udruženja ili bilo koje druge organizacije. Takođe, ugovaraju se i kao  dopunsko osiguranje uz individualne ili kolektivne polise životnog osiguranja. Posebna pažnja posvećena je porodicama i zbog toga će svim roditeljima pokriće iz paketa „EPIDEMIK PROTEKT“ biti na raspolaganju potpuno besplatno u trajanju od godinu dana, ukoliko ga, uz polise individualnog životnog osiguranja, zaključe do kraja juna meseca tekuće godine. Ova vrsta dopunskog osiguranja nije ograničena samo na pandemiju COVID-19 i podrazumeva pokriće u slučaju proglašenja bilo koje lokalne ili globalne epidemije-pandemije.

„Nepredvidivost i snaga aktuelnog pandemijskog virusa, blokirale su čitavu planetu. Period od prethodnih nekoliko meseci uverio nas je da moramo da se ponašamo odgovorno i više da razmišljamo o budućnosti, da budemo što spremniji i fleksibilniji. Upravo je ovo i razlog zbog kojeg smo pripremili poseban set usluga „EPIDEMIK PROTEKT“, koje pružaju potpuno pokriće od posledica COVID-19, kombinujući životno osiguranje sa novčanom naknadom za bolničke dane i najznačajnijim uslugama bitnim svima koji moraju da provedu vreme u bolnici,“ ističe Giorgio Marchegiani, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja i dodaje: „Naša individualna riziko i mešovita životna osiguranja svakako nude pokriće ukoliko nastupi osigurani slučaj uzrokovan koronavirusom, a naš novi proizvod „EPIDEMIK PROTEKT“ je pripremljen tako, da nudi pomoć prilikom prevazilaženja poteškoća i pre, a naročito nakon povratka sa bolničkog lečenja, pružajući adekvatnu novčanu naknadu kao i usluge koje olakšavaju povratak u normalno životno funkcionisanje.“

Paketi „EPIDEMIK PROTEKT“ podrazumevaju isplatu do 50€ za bolnički dan, odnosno do 100€ za bolnički dan proveden na intenzivnoj nezi. Dodatno, u periodu od prvih godinu dana, paketi obuhvataju, u zavisnosti od ugovorenog nivoa premije i posebne vrste asistencije koje pružaju podršku kada je najteže i podrazumevaju konsultacije sa lekarima 24 časa, psihološko savetovanje, organizaciju prevoza do bolnice i povratka kući, dostavu hrane ili lekova, pa čak i brigu o kućnim ljubimcima.

DDOR osiguranje je od samog početka proglašenja epidemije, obratilo naročitu pažnju na organizaciju poslovanja u skladu sa savetima nadležnih državnih i zdravstvenih institucija. Takođe, kompanija posebno apeluje na sve građane da se i dalje pridržavaju svih preporuka za načine ponašanja kojima se smanjuje rizik od prenošenja zaraze. Ipak, odgovorno ponašanje, uz mere prevencije, podrazumeva i brigu o mogućim budućim događajima, za koje bi trebalo da se osiguramo. Paketi „EPIDEMIK PROTEKT“ garantuju pun iznos naknade za provedene dane na bolničkom lečenju, a asistencija pruža punu logističku podršku u pribavljanju proverenih informacija od lekara i organizaciji života dok traje hospitalizacija.