Osiguranje za 10 – Kasko osiguranje ili Moja kućica uz poseban paket životnog osiguranja

DDOR osiguranje predstavlja posebnu kombinaciju polisa osiguranja, kojom se ugovara osiguranje  najvrednije imovine, kao i osiguranje sopstvenog života – Osiguranje za 10! Zaključivanjem polisa ove komplementarne kombinacije osiguranja, ostvarujete dodatne pogodnosti kojima dodatno ili povoljnije štitite svoju imovinu.

Za sve osiguranike i građane koji planiraju da zaključe ili obnove polisu kasko osiguranja za svoj automobil ili razmišljaju o osiguranju domaćinstva kroz jedinstveni paket DDOR osiguranja – Moja kućica, pripremili smo i poseban paket životnog osiguranja, koji uz osnovno pokriće za slučaj smrti, sadrži pokriće i za čak pet dopunskih osiguranja, među kojima je i Epidemik protekt sa isplatom za dane provedene u bolnici u slučaju pandemije. Dodatno, svim klijentima koji zaključe ovu kombinaciju polisa odobravamo popust od 50% za zaključivanje dopunskog osiguranja Pomoć na putu, uz kasko polisu, a za osiguranje domaćinstva Moja Kućica  odobravamo sa popustom od 10%.

Kombinacija ovih proizvoda komplementarnih osiguranja, nudi kvalitetno pokriće po posebnim uslovima prilikom zaključivanja polisa kasko osiguranja ili osiguranja domaćinstva – Moja kućica i paketa životnog osiguranja, sa čak pet dopunskih pokrića – smrt usled nezgode, invaliditet usled nezgode, smrt usled saobraćajne nezgode, potpuni invaliditet usled nezgode i EPIDEMIK PROTEKT. Na kraju, polisa životnog osiguranja nudi pokriće od smrti usled bolesti ili nezgode, sa isplatom ugovorene sume u osiguranom slučaju i zbog obolevanja od Kovid-19.

Zaključivanjem imovinskih i životnih osiguranja, klijentima će se pružiti potpuna sigurnost i obezbediti dodatni popust od 50% za zaključivanje dopunskog osiguranja za Pomoć na putu uz kasko polisu, kao i 10% popusta za osiguranje imovine Moja kućica.

Takođe, postoji mogućnost zaključenja ukupno 4 polise životnog osiguranja uz osiguranje domaćinstva – Moja kućica, za članove domaćinstva sa istom adresom stanovanja u ličnoj karti.

Briga o svojoj imovini, time što će ona biti osigurana, pruža Vam sigurnost za neočekivane i nepredviđene situacije. Prava polisa u pravom trenutku, može da pokrije iznenandne troškove i spase imetak koji ste  godinama sticali. Briga o svojoj imovini jednako je važna kao i briga o sebi i svojoj porodici.